Thursday, January 15, 2015

yn abertawe

Mae fy merch newydd gyrraedd Prifysgol Abertawe! Mae'n anodd credu bod hi yng Nghymru o'r diwedd. Wedi cael siwrnai hyfryd mae hi'n ceisio setlo i lawr yn ei ystafell. Aeth popeth yn iawn ar wahân i pan geisiodd hi fewngofnodi yn Google ym maes awyr Heathrow. Cafodd hi ei gwrthod fel un amheus. Fe wnaeth Google gysylltu â'i thad yn dweud bod rhywun yn Llundain yn ceisio hacio ei chyfrif! O leiaf cawson ni wybod bod hi wedi cyrraedd yn ddiogel.

No comments: