Wednesday, January 14, 2015

i abertawe

Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd. Wedi trwsio ei menig, mae fy merch newydd adael i fynychu Prifysgol Abertawe o'r diwedd. Bydd hi a'i ffrind yn cyrraedd Heathrow am 6:55 a.m. UTC yfory, a bwrw ymlaen i Abertawe mewn bws. Mae hi'n llawn cyffro a chynllunion (ac ychydig o ofn.) Edrycha' i ymlaen at glywed ganddi hi am ei phrofiadau.

No comments: