Saturday, January 17, 2015

setlo i lawr

Dw i a'r teulu'n cael ein cyfareddu bod fy ail ferch yng Nghymru; roedd fy mab wrthi'n wrando ar y gêm rhwng Abertawe a Chelsea heddiw tra oedd hi'n cerdded yn y ddinas lle mae'r gêm yn cael ei gynnal! Roedd yn bwrw glaw'n galed pan gyrhaeddodd hi Abertawe. Aeth ei hymbarél tu chwith allan yn syth yn y gwyntoedd clyfion Cymreig y diwnod cyntaf. Aeth hi a'i ffrind o gwmpas y campws wedi iddi stopio glaw a dod o hyd i farchnad fach i brynu ffrwythau a llysiau. Bydd yna ddyddiau cyn i'r tymor gychwyn fel byddan nhw'n medru setlo i lawr.

No comments: