Saturday, January 10, 2015

blog newydd

Penderfynodd fy merch ddechrau blog newydd er mwyn cofnodi ei phrofiadau yng Nghymru a thu hwnt yn ystod y chwe mis eleni. A dyma ei phost cyntaf. Bydd hi'n llais gwerthfawr dros Gymru wrth sgrifennu am bethau cyffredin yn y wlad. Mae'r fideo a gyflwynwyd ar y post yn help mawr i ddeall beth ydy beth ynglŷn y Brydain Fawr. Addawodd hi bostio bob wythnos; edrycha' i ymlaen!

1 comment:

Yvonne said...

Well done to your daughter. I wonder who might have inspired her? :-)