Friday, January 30, 2015

ymarfer corf

Dw i'n dal i wneud yr ymarfer corf yn ôl y fideo Japaneaidd, ond mae'n anodd ymarfer efo fy holl nerth heb fy merch wrth fy ochr; mae hi'n hynod o egniol a doniol fel roedd hi'n fy ysgogi i weithio'n galetach. Mae hi yn Abertawe ers pythefnos bellach a newydd orffen y sesiynau ar gyfer y myfyrwyr o dramor. Bydd y dosbarth i gyd yn mynd ar wibdaith i Gaerfaddon yfory. Rhaid i mi ymarfer cyn galed a bo modd nes iddi ddod adref.

No comments: