Friday, January 9, 2015

calendrau

Mae calendr yr Eidal newydd gyrraedd - tudalen y dydd calendr bach ydy o. Gan nad ydw i'n mynd i'r Eidal eleni, penderfynais archebu hwn yn ei le (llawer rhatach na'r siwrnai!) Mae'n braf torri tudalen i ffwrdd bob bore a gweld golygfa hyfryd. Dw i'n darllen ychydig am y lle bob tro fel bydda i'n dod yn gyfarwydd â'r llefydd amrywiol yn yr Eidal. Yna, ces i galendr ar lein yn anrheg gan y cwmni; dewisais un Ffrainc. Mae tudalen newydd yn fy nisgwyl yn yr in box bob bore.

No comments: