Saturday, January 3, 2015

coffi ffres

Mae fy merch yn Honduras ar wyliau Nadolig ac wrthi'n cymryd mantais ar ei hamser rhydd; torri gwallt y cenhadon yno yn rhad ac am ddim, mynd o gwmpas efo'i ffrindiau, ayyb. Ddoe aeth efo'r lleill i gasglu ffa coffi a gweld sut maen nhw'n cael eu prosesu. Doeddwn i ddim yn disgwyl gweld ffa coch.

2 comments:

Yvonne said...

That's a surprise, to see red coffee beans.

Emma Reese said...

Indeed!