Friday, January 23, 2015

sgwrs eidaleg

Ces i gyfle i siarad Eidaleg am y tro cyntaf ers yr haf. Mae yna ychydig o ddisgyblion o dramor yn yr ysgol uwchradd leol, o'r Almaen a Brasil fel arfer. Y flwyddyn hon mae yna ferch o'r Eidal sydd yn mynd i wersi ddawnsio efo fy merch unwaith yr wythnos. Dw i wedi clywed llawer amdani hi, a neithiwr ces i gyfle i'w chyfarfod. Christina ydy ei henw hi ac mae hi'n dod o ogledd yr Eidal. Cawson ni sgwrs sydyn cyn y wers yn siarad am bethau amrywiol. Aeth hi i Florence a dringo cromen Brunelleschi efo'r ysgol fel gwibdaith addysgol! (A daeth i'r dref yma in Oklahoma i fynd i'r ysgol am flwyddyn!) Mae hi'n hapus yma ond colli pizza Eidalaidd.

No comments: