Monday, January 19, 2015

daisy a bungo

Mae gynnon ni "anifeiliaid" anwes newydd, sef dwy fuwch goch. A dweud y gwir, maen nhw ar wal yr ystafell fwyta yn llonydd ers misoedd. Am ryw reswm neu beidio, penderfynais roi dŵr iddyn nhw un diwrnod. Roedden nhw'n ofnadwy o sychedig. Ar ôl yfed digon, doedden nhw ddim yn gadael y bwrdd. A dyma i fy merch wneud tŷ bychan iddyn nhw efo bwyd ynddo a'u henwi nhw hyd yn oed - Daisy a Bungo. (Mae hi'n hoff iawn o Hobbit.) Gan nad oes to ar y cawell, maen nhw'n mynd a dod fel mynnon nhw. Maen nhw'n greaduriaid anhygoel o ddiddorol. Er mor fach ydyn nhw, maen nhw lanhau eu hun, ymosod ar ddarn o ffrwyth yn awyddus a gwneud llawer mwy. Byddan nhw'n aros efo ni nes i'r gwanwyn.

2 comments:

Yvonne said...

Ladybirds carry good fortune!

Emma Reese said...

Alas, Daisy is missing for a long time!