Monday, January 12, 2015

y diwrnod cyntaf

Diwrnod cyntaf tymor newydd y brifysgol ydy hi heddiw. Mae'r gŵr yn dechrau dysgu dosbarth newydd. Cyn cyfarfod myfyrwyr newydd, mae o'n bob tro ceisio cofio eu henwau nhw fel bydd o'n medru eu galw nhw o'r diwrnod cyntaf ymlaen. Roedd o'n wrthi'r bore 'ma tra oedd o'n cael brecwast. Mae'n anodd weithiau oherwydd nad lluniau'n bob amser yn dda, ac mae merched yn newid steiliau'r gwallt yn aml!

No comments: