Sunday, January 11, 2015

cyw blasus ond...

Fe goginiais Chicken Cordon Bleu neithiwr. Roedd yn hynod o flasus a hawdd ei wneud; roedd y teulu'n hapus dros ben. Y broblem oedd nad oes gen i ordd ar gyfer cig; fe wnes i ddefnyddio gwaelod gwydr i wastatâu'r cyw iâr. Wedi ei guro'n galed mewn modd lletchwith am sbel, teimlais boen yn fy nghlun chwith. Dw i'n llawer gwell heddiw'n ffodus. Fe bryna' i ordd heb os cyn coginio hyn eto.

No comments: