Saturday, January 31, 2015

baglau newydd

Cafodd fy mab ei anafu eto tra oedd o'n chwarae pêl-droed. Dim ond troi ei ffêr wnaeth ac mae'r asgwrn yn ddiogel yn ffodus. Rhaid iddo orffwys a gosod rhew ar y ffêr serch hynny. Dyma benderfynu prynu baglau'r tro 'ma yn hytrach na benthyg rhai gan ffrind eto. Gobeithio na fydd o eu hangen yn y dyfodol ond os bydd o, mae gynnon ni bâr yn barod.

No comments: