Thursday, January 29, 2015

paned

Prynodd fy merch fyg gwyn mawr, a "rŵan dw i'n medru yfed te," meddai. Mi fyddwn i'n dweud mai angenrheidrwydd ydy myg neu baned yng Nghymru. Dw i'n cofio bod lle bynnag es i, y peth cyntaf clywais oedd, "ti isio panad?" Ac roedd y te'n hynod o flasus bob tro. Gwelais baned fawr wen syml a oedd yn costio ond pedair punt mewn marchnad agored yng Nghaernarfon. Phrynais mohono hi oherwydd nad oedd lle i fy nghês. Dw i'n difaru rŵan.

No comments: