Friday, January 16, 2015

moch cwta ar y dec

Mae'n gynnes wedi wythnos o oerni. Dyma fynd â'r moch cwta at y dec cefn iddyn nhw gael ymarfer corf yn yr heulwen. Mae'n anodd iddyn nhw fynd allan gan nad oes lle diogel a digon cynnes i'r anifeiliaid bach yn ystod y gaeaf. Mae yna broblem arall - y ci drws nesaf. Ci annwyl ydy o, ond mae o'n dringo'r ffens yn hawdd a dod i mewn i'n hiard ni pryd bynnag mynnith. Gofynnodd i'r bobl drws nesaf i ofalu am eu ci, ond wnaethon nhw ddim byd. O ganlyniad, rhaid i mi eistedd wrth y drws gwydr a chadw llygaid ar y moch cwta. Dw i'n sgrifennu hyn wrth roi cip arnyn nhw bob tri eiliad!

No comments: