Friday, January 2, 2015

teledu newydd , hen deledu

Mae gynnon ni deledu a brynon ni ryw ddeg mlynedd yn ôl. Er ei fod o'n perthyn i hynafolyn bellach, doedd dim ots gynnon ni tan yn ddiweddar gan nad ydyn ni'n gwylio teledu o gwbl. (Mae o'n bodoli ar gyfer fideos a Playstation achlysurol.) Dan ni newydd brynu un "modern" fodd bynnag oherwydd bod fy mab ifancaf wedi derbyn Playstation newydd yn anrheg Nadolig. Yr hen deledu? Penderfynon ni ei symud i fy ystafell wely yn hytrach na ei daflu o. Rŵan mae gen i sgrin breifat i wylio fy hen VHS - Persuasion, Emma, Sense & Sensibility, a ballu!

No comments: