Wednesday, January 7, 2015

cinio bach

Mae'r gŵr yn mynd â phecyn cinio (brechdan peanut butter a chreision) i'r gwaith fel arfer, ond oherwydd rhyw waith papur teuluol dylai fo wneud, mae o'n dod adref hanner dydd yr wythnos 'ma. Mae angen cinio bach felly. Dw i ddim yn "coginio" ar gyfer cinio bach ac mae o'n hollol fodlon bwyta beth bynnag sydd ar gael yn yr oergell. Penderfynais fodd bynnag, ffrio (wow!) rhyw lysiau, reis, wyau a thafell o gig moch efo ychydig o arlleg yn y badell. Fe wnes i blât o fwyd blasus iddo fo er fy mod i'n dweud fy hun.

No comments: