Tuesday, January 13, 2015

dim menig

Es i Walmart i brynu menig i fy merch sydd yn cychwyn am Abertawe yfory. (Hen bâr sydd ganddi hi.) Wnes i ddim gweld dim, a dyma ofyn i'r gweithiwr lle mae'r menig. Cawson nhw i gyd eu gwerthu! Does dim byd ar ôl! Wel, rhaid i fy merch drwsio ei hen fenig heddiw. 

No comments: