Sunday, January 18, 2015

iphone i mi

Prynodd y gŵr iPhone newydd, ac felly "etifeddais" ei hen un o. Doeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn i'n berchen ar iPhone. Mae'r dechnoleg yn ymddangos yn rhy gymhleth i mi. Ches i fy synnu, fodd bynnag i sylwi ei fod o'n llawer haws ei ddefnyddio na fy ffôn an-smart. Na fydd rhaid i mi gael benthyg iPhone Touch fy merch yn ystod fy ngwyliau bellach.

No comments: