Friday, November 30, 2012

betys coch

Doeddwn i erioed wedi hoffi betys coch oherwydd y blas priddlyd, ond ces i synnu ar yr ochr orau pan goginiodd fy merch hynaf y llysiau 'ma efo garlleg ac olew olewydd yn y popty. Roedden nhw'n dda iawn ac wrth gwrs byddan nhw'n gwneud lles i chi. Dyma goginio rhai ynghyd y coesynnau i swper neithiwr. Roedd hyd yn oed y plant yn eu hoffi nhw. Rhybudd: peidiwch â synnu pan ewch chi i'r tŷ bach y diwrnod wedyn. Mae popeth yn iawn. Dim ond lliw'r betys coch ydy o!

No comments: