Monday, December 2, 2013

lluniau annisgwyl

Ces i amser hyfryd efo'r teulu i gyd yn Norman. Wrth i'r plant dyfu, mae'n mynd yn fwy anodd i ni ymgasglu. Efallai na chawn fy ail ferch flwyddyn nesa; mae'n debyg bydd hi rhywle yn Ewrop. 

Cyn ffarwelio'n gilydd, cawson ni ginio mewn tŷ bwyta newydd. Ces i bentwr o salad efo cynhwysion anhygoel o amrywiol a ffres. Roedd yn ddewis addas ar ôl y cinio twrci. Wedi gorffen y bwyd, codais fy llygaid a sylwi bod yna nifer mawr o ffotograffau ar y waliau. Ac yn eu mysg mae yna hanner dwsin o olygfeydd Fenis - golygfeydd annodweddiadol hyd yn oed. Doeddwn i ddim yn disgwyl eu gweld nhw mewn tŷ bwyta yn Norman. Methais ofyn yr hanes tu ôl iddyn nhw. 

No comments: