Tuesday, December 31, 2013

caserol newydd

Dylai rysáit fod yn syml a hawdd, neu bydda i byth ei ddefnyddio er pa mor flasus ydy'r saig. Wrth gwrs fy mod i'n ceisio coginio'n iach cymaint â phosib. Des i ar draws y rysáit hwn sydd yn taro deuddeg. Gan nad ydy o'n gofyn am gaws, mae hwn dipyn yn wahanol i fy nghaserolau arferol. Coginiais hwn ddoe; roedd yn flasus iawn a hawdd wrth gwrs. Y tro nesaf, byddwn i'n defnyddio ond un tun o gawl tomato ac un tun o saws tomato yn hytrach na dau dun o gawl tomato er mwyn lleihau'r melyster.

No comments: