Tuesday, January 1, 2013

2013

Mae'n wlyb a llwyd ddiwrnod cyntaf y flwyddyn; mae'r mymryn o eira a gawson ni wedi hen ddiflannu. Mae'r gŵr yn Hawaii'r wythnos 'ma yn ymweld ei rieni. Bydd ei dad yn troi'n 92 oed eleni. Cyn dychwelyd i Texas, roedd y mab hynaf ynghyd ei chwiorydd a'i frawd wrthi'n gwneud eu tasg olaf, sef cludo'r coed tân o'r iard i'r garej. Dw i newydd wneud addunedau blwyddyn newydd. Gobeithio dw i'n medru dweud ddiwedd y flwyddyn, "dw i wedi eu cadw" unwaith eto!

No comments: