Tuesday, January 15, 2013

heb ymbarelau

Darllenais i flog gan hogan o Japan sydd yn astudio yn Oregon. Mae hi'n rhannu ei bywyd beunyddiol efo'r darllenwyr. Cafodd ei synnu at y ffaith nad ydy fawr o'r bobl leol yn defnyddio ymbarelau er bod y tywydd yn wlyb yno'n aml. Nid dim ond trigolion Oregon sydd ddim yn eu defnyddio. Mae bron pawb yn gyrru yn America (heblw rhai dinasoedd wrth gwrs,) felly maen nhw'n tueddi i redeg o'u ceir i'r adeiladau hebddyn nhw. Mae'n drafferthus cludo ymbarelau gwlyb dan do a dweud y gwir. (Mae yna ddarpariaeth addas i'w cadw wrth ddrws pob adeilad yn Japan.)

No comments: