Saturday, January 19, 2013

pethau bach gwych o Corea

Mae fy merch yn Corea'n anfon aton ni pethau bach gwych yn anrhegion o bryd i'w gilydd. (Gweler y sanau del ar y dde er enghraifft.) Dw i'n gwirioni ar yr amrywiol o face packs effeithiol. Hwn (y llun) ydy'r anrheg i'r tri phlentyn iau - gorchudd brws dannedd sydd yn glynu ar y wal. Mae o'n hynod o ddefnyddiol a doniol hefyd.

No comments: