Thursday, January 31, 2013

nofel rhy ddiflas

Dyma'r bedwaredd nofel sydd yn lleoli yn Fenis a brynais (ail-law,) sydd yn rhy ddiflas fel na fedraf ei orffen. Ces i fenthyg mwy gan y llyfrgell ond gollais i ddim byd o leiaf ond fy amser. Efallai well i mi beidio darllen nofelau felly. Dydy neb yn sgrifennu cystal â Donna Leon. Mae hi newydd sgrifennu nofel arall yn y gyfres, sef Golden Egg. Dw i'n mynd i aros nes i'r llyfrgell leol gael copi fodd bynnag.

No comments: