Saturday, January 26, 2013

esgidiau

Mae gan siop esgidiau leol sêl - prynu pâr a chael un arall yn rhad ac am ddim, hynny ydy os dach chi'n medru ffeindio eich maint ymysg yr esgidiau ar sêl. Yn ffodus llwyddodd y gŵr (mae o wedi gwella bellach) bâr o esgidiau rhedeg sydd yn ei ffitio fo ac un arall i'n mab ifancaf ni, hwrê! Mae'r mab yn gwisgo'r un faint â'i dad.

No comments: