Tuesday, January 29, 2013

troli siopa

Weithiau bydda i'n cael gafael yn hen droli siopa sydd angen trwsio. Yna bydd rhaid i mi ei wthio'n galed tra ei fod o'n mynnu mynd i gyfeiriad anghywir. Pan ddechreuais i wthio un yn Wal-Mart y bore 'ma, ces i fy synnu. Roedd o'n newydd a phrin roeddwn i angen ei wthio ond ei gyffwrdd yn ysgafn. Gan fy mod i'n llenwi troli fel arfer, roedd yn help mawr.

No comments: