Sunday, January 13, 2013

gwersi saesneg/eidaleg

Dw i newydd ddarganfod cyfres fideo ar You Tube gan hogyn o Efrog Newydd. Mae o'n  dysgu Saesneg i'r Eidalwyr ac Eidaleg i siaradwyr Saesneg. (Mae o'n hollol rugl yn y ddwy iaith.) Fe wnaeth ddwsinau o fideos ardderchog mewn blwyddyn. Dw i'n gwylio gwersi Saesneg hefyd achos bod nhw'n ddefnyddiol i ddysgu Eidaleg. Er bod ei daid a nain yn dod o'r Eidal ac mae o wedi clywed yr Eidaleg wrth iddo dyfu, roedd o'n gwneud ymdrech i'w dysgu. Hogyn clên a siriol ydy o. (Dw i'n gwirioni ar ddechrau bob fideo pan fydd o'n ymddangos ar y sgrin yn sydyn wrth gyfarch.) Braf bod yna ddigon o wersi i bara am sbel.

No comments: