Sunday, January 20, 2013

ffliw

Mae tymor ffliw arnon ni yn yr Unol Daleithiau; mae'n waeth o lawer nag arfer hyd y gwn i. Mae yna gynifer o bobl sydd yn sâl iawn yn y dref hon hefyd gan gynnwys fy ngŵr. Mae o mewn hanner cwarantin yn ei ystafell wely ers tri diwrnod. Cafodd y gwasanaeth ein heglwys ni ei ganslo'r bore 'ma oherwydd y ffliw am y tro cyntaf ers i ni ddechrau ei mynychu15 mlynedd yn ôl. 

No comments: