Saturday, January 5, 2013

dechrau gweithio

Mi wnes i fy ngwaith cyntaf y flwyddyn. Cyn iddo fynd i Hawaii, gadawodd y gŵr waith i mi wneud tra byddai fo i ffwrdd - paratoi rhestr bynciau'r erthyglau Japaneg mae o wedi sgrifennu'n fisol i'r cwmni o Japan. Gwaith perffaith i mi ydy hwn achos ei fod o'n ddigon syml ond ddim yn rhy syml gan fod rhaid bwrw golwg ar yr erthyglau i ddewis teitlau addas. Bydda i'n gwneud gwaith amrywiol ar ôl i'r gŵr ddod yn ôl. Dw i'n gobeithio gweithio am ddwy awr bob dydd.

No comments: