Friday, January 18, 2013

wy yn y tost

Weithiau dw i eisiau wy i ginio bach ond gas gen i ddefnyddio'r badell fawr i ffrio un wy. Mae gen i badell fach hefyd ond mae yna nam arni hi a bydd wy'n symud i'r ochr cyn iddo galedu. Dyma gofio peth a welais i o'r blaen - symud canol tafell o fara a defnyddio'r cylch i ddal yr wy yn ei le. Ychwanegais i dipyn o gaws arno fo cyn ei droi. Blasus! Thaflais i mo'r darn o'r bara wrth gwrs. 

No comments: