Monday, January 14, 2013

ymarfer gyrru

Mae fy merch 16 oed newydd gael permit a dechrau ymarfer gyrru. Dim ond yn y gymdogaeth amgaeedig yma mae hi'n gyrru efo fi wrth ei hochr hi bob dydd. Gyrrodd hi o'r ysgol unwaith ond wedi i mi gael braw, penderfynais i adael iddi yrru ond yn y gymdogaeth. Byddai'n well gen i fyw heb orfod gyrru o gwbl a dweud y gwir.

No comments: