Monday, January 7, 2013

mae'r gŵr yn ôl

Mae'r gŵr newydd ddod adref o Hawaii wedi ymweld â'i rieni am wythnos. Mae 'gwyliau yn Hawaii' yn swnio'n braf, ond a dweud y gwir, ddim gwyliau oedd y nod ond helpu ei rieni oedrannus o gwmpas y tŷ. Roedd o'n treulio oriau'n trio rhoi trefn ar gyfrifiadur ei dad, glanhau'r gegin, bod yn gwmni iddyn nhw ac yn y blaen. Roedd ei rieni'n hapus dros ben ei weld o wrth gwrs. Yn anffodus mae o wedi dal annwyd yno ac yn y gwely rŵan. Dw i'n falch bod pawb yn ddiogel yma tra oedd o i ffwrdd.

No comments: