Thursday, January 17, 2013

casglu troliau

Pan es i Wal-Mart braidd yn gynnar wedi mynd â fy merch i'r brifysgol, gwelais i ddau weithiwr ifanc wrthi'n casglu troliau yn y maes parcio. Roedd yn fore oer iawn. A dyma ofyn a ga' i lun ohonyn nhw. Roedden nhw'n edrych yn eithaf petrusgar (wrth reswm!) ond dyma nhw, chwarae teg iddyn nhw. Gobeithio bod nhw'n falch o gael tipyn o sylw annisgwyl!

No comments: