Sunday, January 6, 2013

crock-pot


Ces i Crock-Pot yn anrheg Nadolig gan y plant iau. (Ar gyfer hwn aethon nhw i Black Friday. Wedi methu cael gafael ar yr hanner dwsin efo pris afrealistig o rad, prynon nhw un efo'r pris arferol.) Doeddwn i erioed wedi defnyddio un o'r blaen a dweud y gwir oherwydd nad ydw i'n hoffi dechrau swper yn y bore. Ond ces i fy siomi ar yr ochr orau; wrth ddefnyddio'r tymheredd uwch, dw i'n cael dechrau ar ôl hanner dydd a gadael i'r pot goginio swper drwy'r p'nawn; does angen dim ond rhoi tro neu ddau ar y llwy nes iddo orffen. Mae o wedi sicrhau lle wrth ochr y peiriant coginio reis ar y cownter bellach.

No comments: