Saturday, January 12, 2013

pasbort wedi'i fwyta

Mae'n wir swnio fel esgus am beidio gwneud gwaith cartref, ond digwydd mae o - cael y pasbort ei fwyta gan gi! Mae'n bosib, fodd bynnag, gweld y rhan fwyaf ohono fo. Dewch, give him a break! Dw i'n siŵr y bydd Jason yn cadw ei basbort mewn lle diogel o hyn ymlaen.

No comments: