Thursday, January 24, 2013

adolygiad ffilm

Des i ar draws gyfres arall newydd (braidd) o Emma gan BBC ar You Tube. Roeddwn i'n gwirioni ar nofelau Jane Austen ar un adeg a darllenais a gwelais bron popeth ganddi ac amdani hi. O ran y nofelau, Persuasion ydy fy ffefryn. O ran y ffilmiau, Sense and Sensibility gan Ang Lee (y cyfarwyddwr) ydy'r gorau yn fy nhyb i. Dw i'n hoffi Emma (ffilm) a serennwyd gan Kate Beckinsale hefyd. 

Mae'r gyfres hon yn dda hyd yma (gorffennais i'r rhan gyntaf) ond dw i ddim yn meddwl bod dangos plentyndod Emma, Jane a Frank ar ddechrau'r ffilm yn syniad da. Mae'n fel datgelu un o'r prif elfennau cyfrinachol. Mae Mr. Elton yn eithaf creepy!  Yn fy marn i, Mark Strong ydy'r Mr. Knightley gorau. Fedrai ddim dioddef neb arall.

No comments: