Sunday, January 27, 2013

rhy denau

Dw i newydd weld pecyn newydd o gaws wedi'i dafellu yn Wal-Mart. Fel arfer mae yna ryw ddwsin o dafellau mewn pecyn, ond yn y pecyn hwn mae yna 20. Er mwyn bod yn ddarbodus yn hytrach na mynd ar ddiet, dewisodd hwn. Wel, dw i ddim yn ei brynu fo eto; mae pob tafell yn rhy denau fel dw i eisiau defnyddio dwy neu dair ar fy nhost.

No comments: