Monday, January 21, 2013

syllu ar y lleuad

Na fydd hyn yn gweithio yn ôl y gŵr sydd yn optometrydd. Mae gan bawb ryw frychau sydd yn "nofio" yn y llygaid, mwy neu lai. Fel arfer dach chi ddim yn eu gweld nhw oni bai bod chi'n ceisio eu gweld nhw. Yn ddiweddar dw i wedi sylweddoli cynnydd sydyn ohonyn nhw yn fy llygad dde. Wedi profi'n fanwl, barnodd y gŵr fod popeth yn iawn; does dim byd i wneud ond i mi geisio eu hanwybyddu. Haws dweud na gwneud. Dyma chwilio am wybodaeth ar y we. Yn ôl gwefan, bydd syllu ar y lleuad am bum munud bob nos yn helpu. Ar ôl gwneud yn siŵr na fyddai hyn yn ddrwg i'r llygaid, penderfynais i brofi'r driniaeth. "Waeth i ti syllu ar bêl-droed," meddai'r gŵr, ond pwy a ŵyr?

No comments: