Tuesday, January 22, 2013

munudau bach

Dw i'n dal i syllu ar y lleuad bob nos. Dydw i ddim wedi sylwi effaith gadarnhaol eto, ond sylwi wnes i pa mor glir ydy'r sêr. Prin mod i'n mynd allan yn y nos i'w weld nhw, felly mae eu harddwch yn fy nharo i. Ydy, mae'n oer, ond dw i'n mwynhau'r munudau bach distaw o dan y nef serennog.

No comments: