Monday, January 28, 2013

adolygiad ffilm, 2

Fe wyliais i ffilm arall sydd yn seiliedig ar nofel Jane Austen ar You Tube - Persuasion (2007.) A dweud y gwir, doedd hi ddim cystal ag un arall (1995) er bod Rupert Penry-Jones yn well Capten Wentworth na Ciarán Hinds. Roedd gan yr hen fersiwn well naws ar y cyfan sydd yn adlewyrchu'r nofel. Hefyd roedd hi braidd yn chwithig gweld Anne Elliot yn rhedeg fel athletwraig! Mae yna nam ar y ddwy fersiwn beth bynnag; mae Elizabeth yn rhy hyll.

No comments: