Wednesday, January 23, 2013

adeg arall

Wrth i mi ddarllen erthygl gan Dewi Llwyd a oedd yn cofio ei ddyddiau a fu, fedra i ddim cofio fy rhai i tua'r un adeg. Pan oeddwn i'n gweithio yn Tokyo i gwmni o Denmarc, roeddwn i'n arfer teipio llythyrau ar deipiadur (electrig, cofiwch) wrth wneud copiau carbon dan y papurau, a'u ffeilio yn y cwpwrdd ffeilio. Gan fod o'n gwmni teligraff, roedden ni'n cael gyrru teligraff at y brif swyddfa yn Copenhagen am ddim. Wrth gwrs roedd galwadau ffôn rhyngwladol ar gael ond roedden nhw'n ofnadwy o ddrud a dim ond weithiau galwodd fy mos y brif swyddfa. Felly roedd yn ddigwyddiad hanesyddol pan gawson ni beiriant ffacs yn ein swyddfa fach yn Tokyo. Ia, adeg arall oedd hi....

No comments: