Friday, January 11, 2013

finegr gwyn

Wedi darganfod pa mor ddefnyddiol ydy finegr gwyn, dw i'n ei ddefnyddio bob dydd o gwmpas y tŷ - glanhau'r gegin a'r tŷ bach, golchi llysiau, rinsio'r gwallt ar ôl siampŵ a mwy. Bydda i'n ychwanegu tipyn ohono fo efo halen yn y dŵr pan fydda i'n berwi wyau. Defnydd arall dw i newydd ei ffeindio ydy hyn - os dach chi'n llosgi sosban, berwch finegr gwyn (tua 2 cm) ynddi hi am funud. Bydd y gweddillion du'n gwahanu. Edrycha' i ymlaen (?) at gyfle i brofi hyn.

No comments: