Friday, January 25, 2013

cuties

Mae orennau'n gwneud lles i chi. Dw i ddim yn eu prynu'n aml, fodd bynnag, oherwydd bod nhw'n hynod o drafferthus plicio. Wrth gwrs bod Clementinau ar gael hefyd ond dydyn nhw ddim cystal. Yn ddiweddar mae ffrwyth tebyg i glementinau mewn siopau hefyd, sef Cuties. (Dw i newydd ddarllen bod nhw o gwmpas dros deg mlynedd, o wel.) Maen nhw'n haws plicio a llawer mwy melys na Clementinau. (Dydyn nhw ddim cystal â Mican, sef ffrwyth gaeafol Japaneaid.) Ers i'r gŵr ddal y ffliw mae Cuties wedi bod ar ein bwrdd ni'n gyson.

No comments: