Wednesday, December 18, 2013

anrheg funud olaf

Dw i newydd gofio fy mod i heb yrru anrheg Nadolig at fy mam eleni. Panig! Fel arfer dw i'n gyrru ffrwythau sych a chnau, ond yn lle redeg at siop i'w prynu nhw, penderfynais archebu lluniau o'i wyrion mewn ffurf poster. Mae yna lawer o ddewis ar wefan Walmart a dewisais bum llun i wneud poster fel hwn. Yn anffodus bydd hi'n cymryd pythefnos; bydd rhaid i mi ddweud wrth fy mam y byddai ei hanrheg yn cyrraedd yn hwyr. O leiaf, dw i'n siŵr bydd y poster yn ei phlesio.

No comments: