Saturday, December 21, 2013

pŵer gwrando

Mae Alberto (Italiano Automatico) yn pwysleisio'n aml pa mor bwysig ydy'r gwrando wrth ddysgu iaith estron, a gwrando ar bethau dach chi'n eu mwynhau. Sylfaen ei fodd ydy hyn a dweud y gwir. Dw i'n cytuno'n llwyr. Pan oeddwn i'n dysgu Saesneg yn ddwys yn Tokyo, roeddwn i'n gwrando ar gomedi radio Americanaidd drwy'r amser fel dwedais o'r blaen. Er bod gan y sefydliad fodd arloesol ac effeithiol i ddysgu Saesneg, dw i'n credu'n siŵr mai'r gwrando a wnaeth gwahaniaeth i mi. Fedrwn i ddim yn siarad Saesneg o gwbl pan ddechreuais yno er fy mod i wedi dysgu am chwe blynedd yn yr ysgol fel pawb arall. Pan orffennais y cwrs, roeddwn i braidd yn rhugl. Doeddwn i ddim yn sylweddoli hyn i gyd ar y pryd, ond dw i'n gwybod bellach, diolch i Alberto.

No comments: