Sunday, December 8, 2013

nick

Cafodd gwasanaeth yr eglwys ei ganslo heddiw oherwydd y perygl ar y strydoedd, a dyma gael un gartref efo'r teulu. Gwyliodd glip am Nick Vujicic sydd wedi cael ei eni heb freichiau a choesau. Os dach chi'n ond gweld ei wyneb siriol a chlywed ei jôc, dydych chi byth yn dychmygu bod ganddo gymaint o anfantais ofnadwy felly. Wrth gwrs nad oedd o'n siriol bob amser; ceisiodd ladd ei hun pan oedd yn ddeg oed. Rhaid clywed ei hanes er mwyn gwybod beth sydd wedi newid ei fywyd. Pan oedd fy ail ferch yn teimlo'n is yn Corea, cafodd hi gyfle i'w gyfarfod. Cewch chi ddychmygu beth ddigwyddodd iddi wedyn.

No comments: