Sunday, December 22, 2013

erthyglau eraill ar y gromen

Des o hyd i gyfres o erthyglau arall ardderchog ar Gromen Brunelleschi. Mae yna 12 sydd yn llawn o wybodaeth arbennig o ddiddorol gan Jim Atkins. Mae pob erthygl yn disgrifio gwahanol agwedd o'r gromen, y pensaer a'r hanes yn fanwl mewn modd clir a brwdfrydig. Erbyn i mi gyrraedd y bennod olaf, roeddwn i'n rhannu ei gyffro ac yn cerdded efo fo o'r orsaf trên at y gromen ac i fynnu'r grisiau. Does ryfedd nad oedd yn medru peidio â gweiddi o ben y gromen. Sgrifennais ato fo a chael ateb clên (eto.) Dwedodd fydd cylchgrawn National Geographic yn cyhoeddi erthygl ar y gromen honno ym mis Chwefror y flwyddyn nesa. Mi bryna' i gopi'n bendant.

No comments: