Tuesday, December 3, 2013

reuben

Mae gan fy merch hynaf gi mae hi'n gwirioni arno fo. Mae o'n beniog a hoffus. Yn anffodus mae ganddo stumog sensitif. Ym mhob cinio Gŵyl Ddiolchgarwch, bydd o'n gyffro i gyd pan ddechreuith fy ngŵr dorri twrci. Eleni, bwytodd fwy nag arfer yn hapus. Roedd yn ymddangos yn iawn ond clywais fod o'n sâl ddiwrnod wedyn. Druan o Reuben.

No comments: