Monday, December 16, 2013

merched 7-5-3

Y post gan Tokyobling hwn yn fy atgoffa i o fy mhrofiad fel Shichi-go-san girl amser maith yn ôl. Prynodd fy mam kimono pert i mi er ein bod ni braidd yn dlawd ac aeth hi â fi i deml gyfagos. Ces i bowdwr ar fy wyneb yn ôl yr arferiad ond roedd fy nhrwyn mor goslyd fel fy mod i'n methu peidio â'i grafu. Dw i'n ymddangos yn anhapus yn y llun; dw i'n cofio nad oeddwn i eisiau cael tynnu fy llun gan y ffotograffydd proffesiynol yno oherwydd fy mod i'n ymwybodol byddai'n ddrud, ac roedd ofn gen i dros fy mam.

No comments: